Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Block main

PDF iconਅਨੁਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ ) ( 94.33KB )

ਸਾਲ 2019-20(upto 31-10-2019 )ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ( ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ )

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ 202 339.29 ਨਿਲ
ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ 49 41.65 4.90
ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਲ 1.14 ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 19 23.04 ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 15 29.21 ਨਿਲ
ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਵੈਂਜਰਸ ਨਿਲ ਨਿਲ ਨਿਲ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 285 434.33 4.90

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 31.10.2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ )

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ 42437 11126.33 36.10
ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ 457633 52531.99 16548.28
ਇਕਨਾਮਿਕ ਵੈਚਰ ਸਕੀਮ  

ੳ) ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਪਲਾਟਸ

           

5775 371.73 371.73
ਅ) ਵੈਂਚਰ ਸੈਟ-ਅੱਪ 7954 2728.48 610.31
ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਵੈਂਜਰਸ 3049 646.56 331.69

ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ

483 251.58 86.44
ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 4396 2851.37 25.28
ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 898 1079.59 ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 1345 798.89 6.54
ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ 113 26.59 6.30
ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਸਕੀਮ 8260 613.25 613.25
ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 41 18.69 2.80
ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਕੀਮ 530 409.92 ਨਿਲ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਸਕੀਮ 615 1536.03 ਨਿਲ
ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 65 52.03 ਨਿਲ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 533594 75043.03 18638.72